Nieuwe website

Welkom op de nieuwe website van praktijk Molentocht. Een van de doelen van onze nieuwe website is om eenvoudiger en dus sneller te informeren. Daarnaast was de website aan enige modernisering toe.

Ook de extra mogelijkheden die de praktijk biedt zijn nu zichtbaar in het gedeelte “Zorgaanbod”. Het is ook de bedoeling dat zichtbaar wordt wie uw huisarts is op de pagina ” Over de praktijk “. Wordt vervolgd …

Het is mogelijk dat er nog kleine foutjes op de website te vinden zijn. Wij horen dat graag via het klachtenformulier, of geef het even door aan een van de medewerkers van de praktijk.