Medewerkers Spreekuur ReceptenHuisbezoek Urineonderzoek SpoedgevallenWetenschap


Huisartsen


W.T. Boom BIG nummer: 79912122601  
Sinds 2016 werkte dokter Boom al voor dokter Kardolus en soms ook voor de andere artsen bij de Molentocht. Zij is hierdoor geen nieuw gezicht in de praktijk. Voordat zij aan de huisartsenopleiding begon heeft zij eerst ervaring opgedaan in het Westfriesgasthuis te Hoorn wat nu onder het Dijklanderziekenhuis valt. Ze werkte daar voor de afdelingen Interne geneeskunde, longgeneeskunde en cardiologie en heeft daarbij ook diensten gedaan op de SEH en EHH. Zij is werkzaam op maandag, woensdag en vrijdag.


M. Huisbrink BIG nummer: 79909359501
Huisarts Huisbrink is gestart per 1-7-2018 met overname van de praktijk van huisarts Dekker. Hij heeft als arts ervaring opgedaan bij de Kinderchirurgie in het AMC en het VUmc. Daarna heeft hij in het Waterlandziekenhuis gewerkt bij de chirurgie. In beide functies heeft hij ook gewerkt op de SEH. Hij werkte de laatste jaren als vaste arts in de praktijk van huisarts Konijn in Huisartsenpraktijk Weidevenne. Hij is werkzaam op maandag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.


G.A. Vos BIG nummer: 39916713101
Sinds 2020 werkte dokter Vos als waarnemer in de praktijk om in april 2021 het stokje van dokter de Korte over te nemen. Voor de huisartsopleiding werd ervaring in de chirurgie/SEH opgedaan in Tergooi ziekenhuizen. Na het afronden van de huisartsopleiding in 2017 werkte hij in verschillende praktijken en op de huisartsenpost in Purmerend. Hij is werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.F. Tromp BIG nummer: BIG nummer
Huisarts
Mw. Tromp versterkt de praktijk van de huisartsen sinds januari 2024.


D. Kerkenaar BIG nummer: BIG nummer 09908536981
Physician Assistant
Mw. Kerkenaar versterkt vanaf juni 2022 de praktijk van de huisartsen en is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend

Assistentes en Praktijkondersteuning

Onze assistentes staan voor de patiënt en de huisarts klaar om namens de huisarts een hulpvraag te beantwoorden. Dit is altijd in overleg met de huisarts(en).

Medewerkers


Hellen Snoek
Assistente


Monique Leenaars
Assistente


Corina Jonk
Assistente


Jessica de Vries
Assistente

Gyulyay Feim
Assistente

Marion Fagel
BIG: 69055634930
Praktijkondersteuning
Hart/Vaatziekten, Diabetes, COPD, Ouderenzorg


Yvonne Bergsma
Praktijkondersteuner GGZ

Ilse de Boer-Wickel
Praktijkondersteuning
Hart/Vaatziekten, Diabetes, COPD, Ouderenzorg

Herhaalrecepten

Bij voorkeur worden herhaalrecepten via het Zorgportaal aangevraagd. Dit om de kans op fouten nog kleiner te maken. Indien u niet in staat bent het zorgportaal te gebruiken kunt u altijd overleggen met de praktijk.

Spreekuur & Afspraken

Dagelijks worden er spreekuren gehouden ( Telefonisch / Consult / Videoconsult )
Dokter Boom is aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag.
Dokter Huisbrink is aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.
Dokter Vos is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Mw. Kerkenaar is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend.
Dokter Tromp is aanwezig op donderdag voor de praktijk van dokter Boom en vrijdag voor de praktijken van Vos en Huisbrink.

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt daarvoor de praktijk bellen op telefoonnummer: 0299-469000. U kunt ook afspraken maken via het Zorgportaal.

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur of een E-Consult.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klachten. De praktijkassistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.


Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, wij kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u (tijdelijk) te ziek, gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Urineonderzoek

Voor onderzoek van de ochtendurine (blaasontsteking – bij voorkeur vers-  of zwangerschap – bij voorkeur ochtendurine) kunt u de urine dagelijks voor 10.00 uur inleveren bij de praktijkassistente.

De urine kunt u opvangen in een urine-opvangpotje (af te halen in de praktijk of te koop bij apotheek/drogist) en worden voorzien van naam en adres.

De assistente laat u een checklijstje invullen over uw klachten en stelt eventueel enkele aanvullende vragen, zodat wij de uitslag van de urine zo goed mogelijk kunnen beoordelen. Daarvoor moeten wij weten welke klachten u heeft.

Vanaf 12.00 uur kunt u bellen voor een eerste uitslag. Indien de eerste uitslag onvoldoende duidelijkheid geeft omtrent een eventuele infectie wordt een snelkweek (Uricult) ingezet waarvan de uitslag de volgende dag bekend is.

U kunt ook – Dit Formulier – invullen en tegelijk met de urine inleveren, dan hoeft de assistente u geen vragen te stellen.

Spoed en ANW

Spoedgevallen overdag bij de huisarts

Bij verwondingen, kneuzingen, vallen of andere spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen.
De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00 en 17.00. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Bereikbaarheid avond en weekend via Spoedpost Waterland

Voor spoedgevallen buiten de openingstijden van de praktijk is een huisarts bereikbaar via de Spoedpost Waterland, Waterlandlaan 250 te Purmerend.
Dit geldt voor klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag!

SPOEDPOST WATERLAND

Bel eerst: 0299-31 32 33

Ga niet zonder afspraak op eigen initiatief naar de spoedpost.

De Spoedpost bevindt zich in het Dijklander ziekenhuis (ingang links van de hoofdingang). U belt tevoren met (0299) 313233 voor het maken van een afspraak. Mensen met een afspraak gaan voor. Het voorkomt ook teleurstelling indien er door drukte pas later op de dag een afspraak kan worden gemaakt.

Op de Spoedpost Waterland werken alle huisartsen uit de regio Waterland samen. Uw medische dossier is soms op de Spoedpost beschikbaar, mits u dit tevoren bij uw huisarts of praktijkassistente hebt opgegeven ( LSP ). Geef direct toestemming !
Wie heeft er inzage? Zie : Volgjezorg.nl

Openingstijden
Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de Spoedpost Waterland geopend.

Naar de website van Spoedpost Waterland

Wetenschappelijk onderzoek / Informatie aan derden

Wetenschappelijk onderzoek

Huisartsenpraktijk Molentocht vindt het belangrijk dat medische zorg continue wordt verbeterd. Daarom doet de praktijk mee aan wetenschappelijk onderzoek. Meestal lopen er een of meerdere wetenschappelijke studies waarin de praktijk participeerd. De kans is groot dat u ook daarvoor wordt benaderd. We vragen dan altijd expliciet uw medewerking, ten bate van de vooruitgang van medische kennis.

IPCI

Een vaste plaats in het wetenschappelijk onderzoek wordt ingenomen IPCI (Interdisciplinary Processing of Clinical Information), een project van de Afdeling Medische Informatica van het Erasmus MC in Rotterdam.
Weblink IPCI

Het betreft patiëntgegevens voor onderzoek in de gezondheidszorg, zoals onder andere het effect van genesmiddelen, bijwerkingen, enzovoort. Natuurlijk zonder uw persoonlijke gegevens bekend te maken: het is anoniem wetenschappelijk onderzoek met patiëntengegevens is belangrijk voor de verbetering van de zorg.
Voor onderzoek zijn vaak gegevens nodig van duizenden patiënten. Ook gegevens die wij in de huisartsenpraktijk in de computer verwerken, kunnen daarvoor belangrijk zijn.
Het IPCI-project (Integrated Primary Care Information) van de afdeling Medische Informatica van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zoekt naar antwoorden op vragen als:

  • Welke geneesmiddelen worden door huisartsen voorgeschreven bij welke ziekte en waarom?
  • Gaan klachten wel echt weg van die medicijnen en hoelang duurt dat?
  • Hoe zit het met de verschillende bijwerkingen van allerlei geneesmiddelen?

Onze huisartsenpraktijken werktenmee aan dit onderzoek. De onderzoekers krijgen medische gegevens. Bij deze gegevens staat geen naam, adres of andere persoonlijke gegevens. De onderzoekers kunnen niet zien van welke patiënt de medische gegevens zijn. De medische informatie is altijd anoniem. Het IPCI-project heeft een strenge Raad van Toezicht die erop let dat de gegevens zorgvuldig worden gebruikt.

Bezwaar?
Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor dit wetenschappelijk onderzoek, dan is het belangrijk dat u dat aan ons vertelt. Uw gegevens worden dan niet gebruikt voor onderzoek.

NIVEL (Zorgregistraties eerste lijn)

Het doel van het NIVEL is representatieve, continue, kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de door Nederlandse huisartsen geleverde zorg te genereren.  Weblink NIVEL Zorgregistrarties Eerste Lijn

Waarom NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn?

Om de gezondheidszorg als geheel toegankelijk en betaalbaar te houden is een sterke, samenhangende eerste lijn noodzakelijk. Dat is nodig, omdat steeds meer mensen zorg krijgen van steeds meer verschillende zorgverleners en omdat de kosten in de zorg stijgen.
Het NIVEL maakt met zijn zorgregistraties zichtbaar hoe de eerstelijnsgezondheidszorg functioneert en hoe dit samenhangt met het zorggebruik in de tweede lijn. Doel van de NIVEL Zorgregistraties is een continue monitoring van gezondheid en zorg in de gehele eerste lijn. Dit gebeurt op basis van representatieve steekproeven van zorgverleners. Het zorggebruik van ongeveer 400.000 mensen wordt in kaart gebracht. Het gaat daarbij om het totale zorggebruik en alle gepresenteerde klachten en aandoeningen in de eerste lijn.
Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. www.nivel.nl / www.nivel.eu

Privacyverklaring Nivel zorgregistratie:
Onze huisartsenpraktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïndentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en door ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel zorgregistraties eerste lijn: https://www.nivel.nl/nl/NZR/zorgregistraties-eerstelijn en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming .