Vasectomie

Wie?
Huisartsen Vos, Huisbrink

Op deze pagina leest u informatie over de “Vasectomie” oftewel een sterilisatie van de man. De informatie is bedoelt als aanvulling op een gesprek met één van de hierboven genoemde huisartsen.

Kosten

Alleen met een aanvullende verzekering wordt een vasectomie ( deels ) vergoed. Informeer vooraf bij uw verzekeraar. De prijs voor een vasectomie die wij niet bij de verzekeraar declareren zijn € 375,- voor 2024. Hieronder vallen alle aan de vasectomie voorafgaande en daarop volgende afspraken.

De ingreep
Hieronder een schematische weergave van de procedure, en een impressie van de ingreep zelf.

Na sterilisatie ( vasectomie ) is de zaadleider onderbroken. Er is nog wel “Ejaculatie” (‘zaadlozing’) echter zonder zaadcellen. Er vindt geen bevruchting meer plaats. Na de ingreep kan het voorkomen dat er, doordat de bijballen moeten wennen aan de nieuwe situatie, stuwing in de ballen ontstaat. Dit geeft een balgevoel/lichte pijn in de ballen. Dit gaat vanzelf over.

Complicaties

Complicaties na vasectomie zijn zeldzaam. Er komen zelden wondinfectie of nabloedingen voor. Ongeveer 1% krijgt een bijbalontsteking. Ongeveer 2-5% houdt last van een meer of mindere mate van pijn in de balzak.
Bij 1 tot 3 op de 1000 mannen is er na vasectomie nog geen sterilisatie bereikt. Een re-vasectomie is dan nodig. Bij ongeveer 1% van de mannen zal er, na een steriele fase, herstel van de zaadleider plaatsvinden zodat zaadcellen weer in het zaadvocht terecht kunnen komen. Een re-vasectomie is dan nodig.

Nazorg

Na de vasectomie komt u nog 2-3 keer voor controle 

De eerste controle is 4-5 dagen na de ingreep waarbij de hechtdraden of pleisters ( indien van toepassing ) worden verwijderd. Tegelijk vind er een controle van het wondgebied plaats. De tweede controle is ongeveer 6 weken of 10-15 zaadlozingen na de vasectomie. Er vindt een zaadanalyse plaats. U levert een potje met een zaadlozing daarin in. U krijgt telefonisch dezelfde dag de uitslag. 
De laatste controle is 3 maanden na de vasectomie. Er vindt een zaadanalyse plaats. U levert een potje met een zaadlozing daarin in. U krijgt ook hier telefonisch de uitslag. Hierna kan het nodig zijn meer controles te doen afhankelijk van de uitslagen van de eerdere zaadanalyses.