Zorgaanbod

Zorgportaal

Via Uw Zorg Online kun je een afspraak plannen, recepten aanvragen en berichten (E-consulten) sturen naar uw huisarts. Er is geen direct contact met de assistente nodig. Ga naar het ZorgPortaal

Video-Consult

U kunt ook video bellen. Wij gebruiken Vip-Live om een veilige verbinding te kunnen garanderen. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

Uitslagen

U krijgt een melding als bepaalde uitslagen (bloed onderzoek) door de huisarts worden verwerkt in uw dossier. Een toelichting op deze uitslagen vindt u in uw dossier.

Vasectomie

Dokter Vos en dokter Huisbrink zijn bekwaam in het uitvoeren van een ” Vasectomie “. Hiervoor dient u een afspraak te maken voor een intake gesprek. Voor deze ingreep wordt samengewerkt met praktijk Melbourne / dokter ten Veen in de Weidevenne. Meer informatie

Plaatsen Spiraal

Alle huisartsen zijn bekwaam in het plaatsen van een spiraal. De assistentes zijn daarnaast bekwaam om spiraaltjes te verwijderen, indien een herplaatsing niet gewenst. Voor het plaatsen van een spiraal is altijd een afspraak vooraf nodig. Voor het vervangen van een spiraal kunt u direct via de assistente een afspraak inplannen. Meer informatie

Ouderenzorg

Huisartsenpraktijk Molentocht biedt aandacht aan kwetsbare ouderen

Ouderen met leeftijdsproblematiek, Multi-morbiditeit (veel of meerdere aandoeningen tegelijk) en/of ernstige chronische aandoeningen worden ook wel ‘kwetsbare’ ouderen genoemd. Wij hebben deze groep ouderen goed in beeld en kunnen daar persoonsgerichte zorg op toepassen.
Tot de mogelijkheden horen gevraagde en ongevraagde bezoeken, actieve gezondheidsadviezen, screening op geheugenstoornissen en laagdrempelig overleg met andere betrokken hulpverleners. Hiervoor onderhoudt de praktijk een digitaal netwerk.

Chirurgische verrichtingen

U kunt voor meerdere chirurgische verrichtingen bij onze praktijk terecht. Ook als u niet direct patiënt bent. Neem hiervoor contact op met de praktijk of met uw eigen huisarts. Wellicht kunt u hiervoor namelijk bij uw eigen huisarts terecht.

Praktijkondersteuning

Somatiek

De praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) is de verlengde arm van de huisarts als het gaat over lichamelijke (somatische) ziekten als :
Diabetes, COPD, Hart en vaatziekten. De POH-S is een zelfstandige hulpverlener die namens de huisarts adviseert / (be)handelt.

Om het risico op hart en vaatziekten in kaart te brengen nodigt de huisarts of de assistente u mogelijk uit om met uw huisarts of praktijkondersteuner een ‘risicoprofiel’ op te stellen. Dit gebeurt naar aanleiding van een lichamelijk onderzoek / bloeddruk meting / bloedonderzoek.

GGZ

De Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) is de verlengde arm van de huisarts voor psychische en sociale klachten of problemen in de huisartspraktijk ( Burn-out / rouwverwerking / somberheid (…). U kunt een afspraak maken na contact met uw huisarts.

GGZ-Jeugd

Praktijkondersteuners Jeugd Purmerend

Locatie: Venedien 26 (huisartsenpraktijk Daan & van Ardenne)

Uw huisarts kan u en uw kind naar de praktijkondersteuner door verwijzen als u zich zorgen maakt over uw kind en er sprake is van psychische klachten, zoals angst, sombere gevoelens, voor gedragsproblemen thuis en/of op school, zoals driftbuien, druk en opstandig gedrag. Of voor lichamelijke klachten waar geen medische oorzaak voor is. Samen met u en uw kind onderzoekt de praktijkondersteuner wat er aan de hand is. In veel gevallen biedt de praktijkondersteuner zelf direct psychische hulp aan uw kind en/of ouderbegeleiding. Wanneer meer gespecialiseerde hulp of nadere diagnostiek nodig is, dan zal de praktijkondersteuner in overleg met u door verwijzen