Zorgportaal – UwZorgOnline

Gebruik dit portaal NIET indien:

U een afspraak bij de praktijkondersteuner wil maken
U een afspraak bij de assistente wil maken
U een ingreep wil laten verrichten
U een uitstrijkje wil laten maken
U meer dan een enkele klacht wil bespreken 

Ga naar het zorgportaal van uw huisarts: